Kronisk sygdom

Har du en kronisk sygdom, anbefales det at du laver en aftale med lægen om regelmæssig kontrol.

Rygerlunger (KOL)

Det anbefales at du kommer til måling af din lungefunktion årligt. Derudover skal du være opmærksom på at blive vaccineret mod influenza i perioden oktober til december. Det er gratis for dig med KOL. Du kan også overveje at blive vaccineret mod lungebetændelse (pneumokokker).

Forhøjet blodtryk

Lider du af forhøjet blodtryk bør du gå til kontrol regelmæssigt og mindst en gang årligt. Ved hvert besøg måler lægen dit blodtryk. Blodtrykket er udgangspunkt for en samtale om livsstil. Medicinen gennemgåes og justeres ved behov.

En gang om året anbefales du at gå til udvidet kontrol. Her tages blodprøver, urinprøve og hjertediagram (EKG). Efterfølgende møder du til samtale hos lægen, hvor de enkelte undersøgelser gennemgåes. Ligeledes tales om risikofaktorer og medicinen justeres.

Det anbefales det at man selv køber et blodtryksapparat og holder øje med blodtrykket derhjemme. Ofte vil lægen  bruge hjemmeblodtrykket til vurdering af behandlingen eller ved udredningen af sygdommen.

Sukkersyge

Lider du af sukkersyge bør du gå til kontrol hver 3. måned.

Inden hvert besøg tages blodprøver og blodtryk og vægt måles. Dine hjemmeblodsukkermålinger, livsstilsændringer og de aftalte mål fra tidligere besøg diskuteres. Tilsidst justeres din medicinske behandling.

En gang om året anbefales du at gå til årskontrol. Her laves det samme som ved rutinekontrol, bortset fra at lægen også vil undersøge din hjertefunktion (hjertediagram) ligesom dine fødder undersøges for blodtilførsel og følesans. Der tales om eventuelle senkomplikationer til sygdommen og nye behandlingsmål for det næste år fastlægges. Desuden vil du blive henvist til en øjenlæge (da sukkersyge kan give øjenskader).

Har du type 2 diabetes kan alle kontroller ofte klares hos egen læge. Ved type 1 sukkersyge foregår kontrollerne typisk i samarbejde mellem hospital og egen læge.

Diabetesforeningen

Patientforening til dig med sukkersyge.

» www.diabetes.dk

Danmarks Lungeforening

Patientforening til dig med KOL (rygerlunger) eller astma.

» www.lunge.dk