Vorter

Vorter skyldes smitte med et virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt. Derfor kan der gå flere måneder, fra man er smittet, indtil vorten viser sig på huden.

Kroppen forsvarer sig med virusinfektioner ved at danne antistoffer mod det indtrængende virus. Mens kroppen hurtigt danner antistoffer mod forkølelsesvirus, sker dette meget langsommere, når det gælder vortevirus. Derfor varer vortesygdommen meget længere end en forkølelse.

Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de svinde, når kroppen har udviklet antistoffer mod vortevirus. Halvdelen af ubehandlede børn vil være helbredt i løbet af ét år, og i løbet af 2 år er 2 af 3 børn helbredt. Hos voksne varer sygdommen længere end hos børn, ofte mange år.

Smitte og forebyggelse

Hudcellerne i vorten er pakket med viruspartikler, som kan frigives til omgivelserne. Der sidder mange viruspartikler på vorterne og på huden omkring vorterne. Et enkelt virus smitter ikke, der skal et vist antal til, og smitstoffet skal føres ind i huden gennem en brist i denne. Disse forhold kan måske forklare:

  • at man kan se mange vorter på den ene hånd og kun få eller ingen på den anden hånd.
  • at personer med vorter, som piller eller bider i negle og dermed flosser huden, ofte får vorter langs neglevoldene.
  • at personer, som bider i deres vorter, kan få vorter på læberne.

Fodvorter har gode betingelser for smitte i baderum, hvor de skridsikre gulve har en ru belægning. Hudceller med viruspartikler fra fodvorter slides let af mod dette gulv og frembyder nu en smittekilde. 
Hovedreglen er, at børn med ubehandlede fodvorter skal anvende gymnastiksko eller badesko. En del børn har fodvorter uden at vide det og er således en smittekilde. Desuden er der sikkert børn, som ved,  at de har fodvorter, men undlader at gøre opmærksom på det, da de har hørt om ubehagelige vortebehandlinger.
Den simpleste måde at nedsætte smitten på er at lakere fodvorten med enten neglelak eller en vortelak. Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet med fodvorter.

Brugen af badesko nedsætter risikoen for selv at blive smittet med fodvorter. Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden blødes op af vand eller sved, er den mere modtagelig for smitte.

Behandling af vorter

Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og undertiden smertefuld. Der findes ingen vortebehandling, som er velegnet til alle situationer. Den mest effektive behandling har i flere undersøgelser vist sig at være behandling med salicyllak. 
En engelsk undersøgelse har vist, at tre måneders behandling med en salicylsyreholdig vortelak helbreder 80% af vorterne, når nedenstående vejledning følges. Behandling med salicyllak har den fordel, at det kan gøres i hjemmet og er smertefri. Derfor anbefaler vi at man mindst forsøger 3 måneders behandling med salicyllak, før man kontakter lægen mhp. frysning.

Vi anbefaler at man selv forsøger 3 måneders behandling med salicyllak, før man kontakter lægen mhp. frysning.

Frysning

Frysning er nogenlunde ligeså effektivt som salicyllak, men er forbundet med flere bivirkninger. Således giver frysning ofte smerter og vabler og er derfor ikke velegnet til småbørn. Frysning foregår hos lægen ca. hver 2. uge og er dermed også mere tidskrævende for patienten.

Behandling med salicyllak (Verucid©)

Den fortykkede hud over vorten fjernes med fodfil, sandpapir eller pimpsten. Hvis huden opblødes ved badning, lettes fjernelsen af hudcellerne.

Vorten dækkes af behandlingsmidlet, som størkner til en fast hinde. Det er vigtigt at skåne den omgivende hud, som opløses lettere end vorten, og som derfor kan blive øm. Derfor bør midlet påføres med en tandstikker eller en tilspidset tændstik. Fodvorten bør efter lakering dækkes af et stykke tæt plaster for at fremme opblødningen af vorten. F.eks Leukoplast©. Fingervorter behøver ikke plaster.

Vorten påsmøres salicyllak dagligt og den døde hud fjernes 2 gange om ugen.

En behandlingsplan kan således se sådan ud:

  • søndag: den døde/fortykkede hud fjernes med fodfil eller lignende. Vorten dækkes med et tyndt lag salicyllak.
  • mandag: påsmøring af salicyllak
  • tirsdag: påsmøring af salicyllak
  • onsdag: den døde/fortykkede hud fjernes. Vorten dækkes med et tyndt lag salicyllak
  • torsdag: påsmøring af salicyllak
  • fredag: påsmøring af salicyllak
  • lørdag: påsmøring af salicyllak
Download PDF