Stress

Stress er ikke en sygdom, men en belastningstilstand

Langvarig stress kan føre til alvorlige sygdomme, som f.eks. blodpropper og depression. Desuden er man mere udsat for ulykker, hvis man er stresset.

Stress er (kort beskrevet) en ubalance mellem ens energiniveau eller ressourcer og den mængden af belastninger eller krav, som man er udsat for. Kravene kan både komme fra omverdenen og fra en selv. Ved en alvorlig stresstilstand har man ofte været udsat for store belastninger gennem lang tid og længe følt sig drænet for energi.

Man taler også om, at en arbejdsplads kan have stress. En arbejdsplads med stress har en ubalance mellem arbejdspladsens samlede udfordringer og ressourcer. På en sådan arbejdsplads er der større risiko for at medarbejderne har eller får arbejdsbetinget stress. Symptomerne herpå er:

 • Højt sygefravær og stor personaleudskiftning
 • Manglende overholdelse af tidsfrister
 • Kvalitetsforringelse og faldende produktivitet
 • Samarbejdsproblemer og aggressiv adfærd
 • Dårlig kommunikation
Hvad er årsagen til stress hos den enkelte?
 • Problemer på arbejdspladsen, (for) store krav, mobning og chikane.
 • Et såkaldt “grænseløst” arbejde som breder sig ind i fritiden.
 • Manglende indflydelse på og/eller mening med arbejdet,
 • Vedvarende konflikter eller mangel på tid og/eller penge i familielivet.
 • Voldsomme hændelser som tab af nære familiemedlemmer, ulykker, skilsmisse eller andre store forandringer.
Hvordan foregår en konsultation om stress?

I forbindelse med en konsultation vedrørende stress, bruger vi sundhedsstyrelsens Stress-skema til at vurdere, graden af belastningstilstanden. Er man meget stresset vil man blive bedt om at udfylde skemaet igen ca. to uger efter første konsultation, for at kontrollere om det går den rigtige vej med stressniveuaet.

Ved sygefravær eller nedsat arbejdstid i forbindelse med stress, kan man få brug for en attest til arbejdspladsen.

Forebyggelse af stress

 • Hvis det primært er arbejdet, der stresser dig, er det vigtigt, at du involverer din arbejdsplads. Jo før du tager fat om problemet jo bedre. Du kan evt. søge hjælp og rådgivning hos din fagforening eller din tillidsmand.
 • Sørg for tilstrækkelig med søvn og hvile, det forebygger og afhjælper stress.
 • Hold dit forbrug af tobak, alkohol, kaffe og andre stimulanser på et lavt niveau. Stimulanser øger kroppens belastning og kan påvirke søvnen.
 • Overvej at dyrke meditation og afspænding. Det giver ro og afhjælper tankemylder.
 • Dyrk motion og samvær med nære familiemedlemmer og venner, det giver glæde og energi.
 • Gå en tur langs stranden eller i skoven. Naturen virker afstressende på de fleste mennesker.
 • Sluk mobiltelefonen, computeren og tv’et. Dyrk i stedet en hobby, leg med børn eller noget andet, der giver glæde og energi.
 • Lev dit liv i overensstemmelse med dine værdier.

Den indre ‘pisk’

Perfektionisme og høje ambitioner kan også være årsag til stress.

 • Lav en realistisk plan for, hvad du kan nå i løbet af dagen.
 • Skift til en venlig og ’tilgivende’ tilgang til dig selv.
 • Lad dig ikke gå på af mindre fejl og forhindringer.
 • Lær at sige fra – og ikke mindst at sige “pyt med det”.

Tegn på stress

 • Dårlig søvn
 • Kort lunte
 • Problemer med at slappe af
 • Anspændthed
 • Dårlig samvittighed
 • Manglende interesse for daglige gøremål
 • Koncentrationsbesvær
 • Svært ved at træffe beslutninger
 • Glemsomhed
 • Tristhed
 • Hovedpine
 • Mavepine
 • Hjertebanken
 • Muskelspændinger