Vaccine mod livmoderhalskræft (Gardasil) faldet yderligere i pris.

Som følge af parallelimport, har vi reduceret prisen på Gardasil, således at den nu kun koster 900 kr. per stk. Man skal vaccineres i alt 3 gange, så samlet pris bliver 2.700 kr. Vaccinen er fortsat en del af børnevaccinationsprogrammet og således gratis for piger på 12 år.

Juleferie

Klinikken holder lukket imellem jul og nytår og er tilbage igen 5. januar 2015. Hvis du får behov for læge, så se vikaroversigt på vores hjemmeside her. I helligdagene kontaktes 1813.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Influenzaaktiviteten er fortsat meget lav

Der er kun blevet påvist få tilfælde af influenza i Danmark siden uge 40, men som forventet på denne tid af året, er der andre luftvejsinfektioner i omløb. I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav, selvom der rapporteres om stigende aktivitet i flere lande. Ved symptomer på influenza (høj feber, hovedpine og muskelsmerter) skal man blive hjemme indtil man føler sig rask. Ved tegn på forværring, f.eks. tiltagende hoste og åndenød, skal man kontakte lægen.

Telefonsystem virkede ikke

Fredag 7/11 holdt vi lukket, men vores telefonsystem stillede ikke om til vikarlægen som planlagt. Derfor har man oplevet at sidde i telefonkø hvis man ringede til klinikken. Det beklager vi meget og undskylder ulejligheden.

Så er influenzavaccinen klar – se om du skal vaccineres

Følgende personer har ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Læs mere her.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Vaccinen er klar 1. oktober – du skal selv bestille tid hos lægen.

Lang ventetid via onlinebooking

Hvis du i perioder oplever, at det er svært at få en hurtig tid via onlinebooking-systemet, så skyldes det enten at:

 • klinikken vikarierer for andre læger (pga efteruddannelse/ferie/sygdom)

eller

 • mange af vores patienter ønsker at booke tider op deres egen eller klinikkens ferie (f.eks. efterårsferien).

Hvis du ikke mener, du kan vente lang tid på en tid, så brug telefonen i stedet for hjemmesiden. Tidsbestilling via telefonen kan foretages kl. 12-14 mandag-torsdag eller 12-13 fredag. Har du brug for en akuttid, så ring kl. 8-9 (hverdage).

 

 

 

Resultat af tilfredshedsundersøgelse

Så foreligger resultatet af vores tilfredshedsundersøgelse gennemført september 2014. I alt 50 spørgeskemaer blev uddelt i venteværelset med start per 1. september og 25. september var alle udfyldt. Alle besvarelser er anonyme. Vi takker for besvarelserne og fortsætter med løbende at forbedre vore service.

Resultatet kan ses her.

Tilfredshedsundersøgelse

Vi udfører i september måned en tilfredshedsundersøgelse i klinikken. Alle patienter som møder op til konsultation, vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema på 10 spørgsmål. Besvarelsen er selvfølgelig anonym, og resultatet vil fremgå her på hjemmesiden 1. oktober 2014.

Ny sundhedslov træder i kraft i dag: Lægens tavshedspligt trues

Den 1.september træder den nye sundhedslov i kraft. Det betyder, at praktiserende læger med lov bliver pålagt at indberette diagnosekoder på de otte “nye” grupper af kroniske lidelser:

1. Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)
2. Astma
3. Kroniske muskel- og skeletlidelser
4. Knogleskørhed (osteoporose)
5. Hjerte-karsygdomme
6. Kræft
7. Diabetes
8. Angst, depression eller stress

Diagnoserne skal indberettes til Danske Regioner mhp ”planlægning, kvalitetssikring og kontrol”.

Dine personlige helbredsoplysninger som diagnoser, blodprøvesvar, celleprøvesvar, podesvar, henvendelsesmønster mv. skal ligeledes indberettes til den elektroniske patientjournal. Delingen til den elektroniske patientjournal af dine personlige helbredsoplysninger har fundet sted fra 1. januar 2013.

Dine personlige helbredsoplysninger i den elektroniske patientjournal er tilgængelige for sundhedspersonale, der har dig i behandling i sundhedsvæsenet.

Du bliver ikke som patient informeret om dette, ligesom du ikke får mulighed for at vælge delingen af dine personlige helbredsoplysninger fra.

Hvis lægerne ikke indberetter dine personlige helbredsoplysninger til den elektroniske patientjournal eller Danske Regioner, risikerer lægen politianmeldelse og bødestraf.

Hvis du af den ene eller den anden grund ikke ønsker deling af dine personlige helbredsoplysninger, vil vi anbefale at du fortæller dette til lægen.

(Indlægget er forfattet af praktiserende læge Line Soot, redigeret af Anders Munk)

Intet tilskud til modermælkserstatning

Sundhedsstyrelsen har udsendt et brev til alle læger, om at der ikke ydes tilskud til højt-hydroliserede modermælkserstatninger – f.eks. Nutramigen Lipil 1 og 2, Pepticate, Profylac og Althera – til forebyggelse af allergi hos spædbørn, men kun til behandling af diagnosticeret mælkeallergi.

Tilskud til ernæringspræparater er forbeholdt personer med sygdom eller alvorlig svækkelse. Man kan derfor kun få tilskud til modermælkserstatninger, når produkterne anvendes til behandling af spædbørn med diagnosticeret mælkeallergi. Man kan ikke få tilskud til forebyggelse af allergi, og lægen kan derfor heller ikke ordinere modermælkserstatninger på en grøn recept, når indikationen er forebyggelse af allergi.