Mæslinger på Amager

Der blev 14. februar 2014 konstateret et tilfælde af mæslinger hos et uvaccineret 12 måneder gammelt barn bosiddende i Københavns Amagerbro-kvarter. Smittekilden er ukendt.

Man skal derfor være ekstra opmærksom på mæslinger, og kontakte læge ved mistanke.

Såfremt man mener at have været i kontakt med en person smittet med mæslinger, anbefales det at man lader sig vaccinere straks (hvis man ikke i forvejen er vaccineret). Det gælder også voksne. Man kan tidligst vaccinere børn fra 1-årsalderen.

Mæslinger

De første symptomer kommer 1-2 uger efter, at barnet blev udsat for smitte (inkubationstid). Sygdommen starter med forkølelsessymptomer som hoste, løbende næse, øjenkatar, lysskyhed, høj feber og sygdomsfølelse, og varer i 3-4 dage. Der er ikke udslæt i denne fase. I munden kan man i dette første stadie se nogle hvide pletter på indersiden af kinden (Koplikske pletter). Efter første stadium følger en kortvarig bedring. Feberen falder, og det syge barn kvikker lidt op.

I den anden fase stiger temperaturen påny, og det typiske mæslingeudslæt viser sig. Udslættet er først småplettet og lyserødt, men det flyder efterhånden sammen til større områder med lidt mørkere farve. Huden kan virke lidt fortykket. Typisk starter udslættet bag ørerne, for så at sprede sig nedover halsen, kroppen og til slut arme og ben. Dette tager et par dage. Denne fase varer som regel 3-5 dage.

Efter indførelse af MFR-vaccinen (gives når barnet er 15 mdr. og 4 år) er mæslinger blevet en sjælden sygdom i Danmark. Mæslinger forekommer i dag kun hos personer, som ikke er vaccinerede. Sygdommen ses oftest hos små børn, men enkelttilfælde forekommer hos voksne, teenagere og uvaccinerede førskolebørn.

Lægevagten lukker 31. december kl. 23:59

Region H har besluttet at lukke Lægevagten 31. december. Dvs. at din praktiserende læge ikke længere sidder klar ved telefonen, i lægevagten eller tager på sygebesøg. Det er vi praktiserende læger meget kede af, men Region H har taget beslutningen uden at inddrage de praktiserende læger.

Ved akut sygdom mellem 16-08 skal man fremover ringe til “Akuttelefonen 1813”. Her hedder det at man “taler med en sygeplejerske og ved behov blive stillet om til en læge”.

Man har ret til at bede om at blive stillet om til en læge, og vi foreslår at man – indtil videre – gør dette ved alle henvendelser til akuttelefonen.

Ikke helbredsmæssige konsekvenser af stråling fra mobiltelefoner

Sundhedsstyrelsen har i går udsendt en fælles vurdering i samarbejde med de nordiske helbredsmyndigheder, som frikender den elektromagnetiske stråling fra trådløs teknologi (bl.a mobiltelefoner).
Bl.a. står det anført at:

Vurderingen er, at der ikke er videnskabelig evidens for at udsættelse for radiofrekvent elektromagnetisk stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, antenner, trådløse netværk og anden trådløs teknologi, giver anledning til helbredsmæssige konsekvenser for de personer, der er udsat for eller benytter disse teknologier.

Læs mere her.

Gravide og influenza

Hvorfor tilrådes gravide at blive vaccineret mod influenza?

Vaccination anbefales til gravide, da de har en øget risiko for komplikationer til influenza. Under den verdensomspændende epidemi i 2009 viste undersøgelser, at gravide udgjorde større andel af influenza-relaterede dødsfald, end forventet. Influenza øger også risikoen for abort, tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Risikoen for at få komplikationer er større, hvis den gravide samtidig har en kronisk sygdom.

Efter fødslen kan moderens antistoffer efter vaccination være en fordel for barnet. Undersøgelser viser således lavere sygelighed og dødelighed blandt nyfødte af vaccinerede mødre. Endelig vil moderen være en potentiel smittekilde for barnet.

Effekten af vaccinen er påvist i randomiserede studier, og der skal ikke vaccineres mange gravide for at forebygge ét tilfælde af alvorlig luftvejsinfektion hos gravide og nyfødte.

Vaccinen har været anvendt til gravide i mange år, og flere studier har slået fast, at den er meget sikker.

Gratis influenzavaccination klar 1. oktober

Følgende personer har ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Vaccinen er klar 1. oktober – du skal selv bestille tid hos lægen.

Receptpligt på store pakker smertestillende

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at receptpligt for store pakker med svag smertestillende medicin bliver indført den 30. september 2013. Fra denne dato vil kun små pakninger af svage smertestillende medicin kunne købes i håndkøb. Ændringen skal begrænse forgiftningstilfælde. Det drejer sig om følgende præparater:

 • paracetamol (f.eks Panodil, Pamol og Pinex)
 • acetylsalicylsyre (Magnyl)
 • ibuprofen (Ipren, Ibuprofen)
 • acetylsalicylsyre i kombination med codein eller koffein (Kodymagnyl)
 • phenazon i kombination med koffein eller indeholdende phenazonsalicylat i kombination med koffein og salicylamid.

Det er ikke nærmere angivet hvad “store pakker” er defineret som, men spørg evt. på Apoteket.

Om HPV og bivirkninger

Sundhedsstyrelsen fastholder HPV-vaccination af piger i børnevaccinationsprogrammet på baggrund af de seneste oplysninger om bivirkninger ved vaccinen Gardasil. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.

Sidste udkald gratis HPV-vaccination

Pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen:

Kvinder fra årgangen 1985-1992 skal vaccineres nu, hvis de skal nå at blive gratis vaccineret mod HPV

Det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) for kvinder fra fødselsårgangene 1985-1992 udløber med udgangen af 2013.

Vaccinationen består af tre doser, der anbefales givet over et halvt år (dag 0, 2 måneder og 6 måneder). Alle tre HPV- vaccinationer skal være givet inden udgangen af 2013 for at være gratis.

De korteste intervaller, de tre vaccinationer må gives med, er en måned mellem 1. og 2. vaccination og tre måneder mellem 2. og 3. vaccination – så det haster meget med at komme i gang, hvis man skal nå at have alle tre vaccinationer gratis. 

Vaccination sker hos egen læge eller på en af landets vaccinationsklinikker. Lægen kan også rådgive om vaccinationen. 

Kvinden bør få noteret de givne HPV-vacciner på de blanke sider i det gule vaccinationskort fra Statens Serum Institut (SSI), eller på det særlige HPV-indstikskort, der følger med vaccinerne.

Flyvning og graviditet

Du må gerne flyve når du er gravid. Men husk at tjekke med flyselskabet inden du rejser, da de ofte forlanger en lægeattest, særligt i den sidste del af graviditeten. Som regel forlanges attest fra og med 4 uger inden termin – dvs. du kan rejse t.o.m. 36. uge. Dog forlanger nogle lavprisselskaber attest før. Der er der ofte også en begrænsning på flyvetiden til 4 timer. Kontakt klinikken hvis du får behov for en attest.

Husk influenzavaccine hvis du er gravid

Husk det nu, hvis du er i 2. eller 3. trimester. Vaccinen er gratis, du skal blot selv sørge for at bestille tid.