Folketinget har vedtaget en ny vaccinationspakke, for at reducere antallet af patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme under udbruddet af coronavirus i Danmark.

Vaccinationen beskytter mod lungebetændelse forårsaget af pneumokokker, og tilbydes til nedenstående grupper.

Ønsker du at blive vaccineret, så kontakt klinikken snarest, og så kontakter vi dig inden vaccinationerne starter 22. april 2020.

1) Beboere på plejehjem m.v.

2) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til e, efter en lægelig vurdering.
a) Personer med kroniske lungesygdomme.
b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
d) Personer med kroniske leversygdomme.
e) Personer med kroniske nyresygdomme.

3) Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.
a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.

4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.
a) Personer med cyanotiske hjertesgydomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.