Så er influenzavaccinen klar – se om du skal vaccineres

Følgende personer har ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Læs mere her.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Vaccinen er klar 1. oktober – du skal selv bestille tid hos lægen.

Intet tilskud til modermælkserstatning

Sundhedsstyrelsen har udsendt et brev til alle læger, om at der ikke ydes tilskud til højt-hydroliserede modermælkserstatninger – f.eks. Nutramigen Lipil 1 og 2, Pepticate, Profylac og Althera – til forebyggelse af allergi hos spædbørn, men kun til behandling af diagnosticeret mælkeallergi.

Tilskud til ernæringspræparater er forbeholdt personer med sygdom eller alvorlig svækkelse. Man kan derfor kun få tilskud til modermælkserstatninger, når produkterne anvendes til behandling af spædbørn med diagnosticeret mælkeallergi. Man kan ikke få tilskud til forebyggelse af allergi, og lægen kan derfor heller ikke ordinere modermælkserstatninger på en grøn recept, når indikationen er forebyggelse af allergi.

Nu skal piger kun have HPV-vaccination 2 gange

Fra næste måned skal piger mellem 9 og 13 år kun have to stik med HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet. Ændringen i vaccinationsprogrammet skyldes nye videnskabelige studier i denne aldersgruppe, der viser, at antistofniveauet efter to stik med et halvt års mellemrum er ligeså godt som ved tre stik som i det nuværende program.

HPV-vaccine er blevet billigere

Vi har nedsat prisen på HPV-vaccine fra 1.200 til 1.000 kr per vaccination. Det skyldes at det nu er blevet muligt at parallelimportere vaccinen. HPV er en medvirkende årsag til livmoderhalskræft. Man skal vaccineres i alt 3 gange i løbet af 6 mdr.

Behandling med paracetamol under graviditet

Et nyt dansk studie tyder på en mulig sammenhæng mellem moderens indtag af smertestillende medicin med paracetamol under graviditeten og risiko for udvikling af udviklingsforstyrrelser som ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos barnet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er dog  uændrede, indtil flere studier bekræfter den mulige sammenhæng:

 • Generelt bør man anvende så lidt medicin som muligt under graviditet.
 • Ved milde og/eller kortvarige smerter under graviditeten bør ikke-medicinsk behandling så vidt muligt vælges.
 • For gravide gælder fortsat, at smertestillende midler med paracetamol er førstevalgsbehandling ved smerter og febertilstande.
 • Ved behov for smertelindring længere end nogle dages varighed under graviditet bør en eventuel fortsat medicinsk smertebehandling ske i samråd med egen læge.
 • Smertestillende midler af NSAID-typen (fx ibuprofen og diclofenac) bør på grund af risiko for misdannelser anvendes med forsigtighed i 1. og 2. trimester af graviditeten og må ikke anvendes i graviditetens 3. trimester på grund af risiko for blødning og kredsløbsforstyrrelser hos barnet.

Mæslinger på Amager

Der blev 14. februar 2014 konstateret et tilfælde af mæslinger hos et uvaccineret 12 måneder gammelt barn bosiddende i Københavns Amagerbro-kvarter. Smittekilden er ukendt.

Man skal derfor være ekstra opmærksom på mæslinger, og kontakte læge ved mistanke.

Såfremt man mener at have været i kontakt med en person smittet med mæslinger, anbefales det at man lader sig vaccinere straks (hvis man ikke i forvejen er vaccineret). Det gælder også voksne. Man kan tidligst vaccinere børn fra 1-årsalderen.

Mæslinger

De første symptomer kommer 1-2 uger efter, at barnet blev udsat for smitte (inkubationstid). Sygdommen starter med forkølelsessymptomer som hoste, løbende næse, øjenkatar, lysskyhed, høj feber og sygdomsfølelse, og varer i 3-4 dage. Der er ikke udslæt i denne fase. I munden kan man i dette første stadie se nogle hvide pletter på indersiden af kinden (Koplikske pletter). Efter første stadium følger en kortvarig bedring. Feberen falder, og det syge barn kvikker lidt op.

I den anden fase stiger temperaturen påny, og det typiske mæslingeudslæt viser sig. Udslættet er først småplettet og lyserødt, men det flyder efterhånden sammen til større områder med lidt mørkere farve. Huden kan virke lidt fortykket. Typisk starter udslættet bag ørerne, for så at sprede sig nedover halsen, kroppen og til slut arme og ben. Dette tager et par dage. Denne fase varer som regel 3-5 dage.

Efter indførelse af MFR-vaccinen (gives når barnet er 15 mdr. og 4 år) er mæslinger blevet en sjælden sygdom i Danmark. Mæslinger forekommer i dag kun hos personer, som ikke er vaccinerede. Sygdommen ses oftest hos små børn, men enkelttilfælde forekommer hos voksne, teenagere og uvaccinerede førskolebørn.

Lægevagten lukker 31. december kl. 23:59

Region H har besluttet at lukke Lægevagten 31. december. Dvs. at din praktiserende læge ikke længere sidder klar ved telefonen, i lægevagten eller tager på sygebesøg. Det er vi praktiserende læger meget kede af, men Region H har taget beslutningen uden at inddrage de praktiserende læger.

Ved akut sygdom mellem 16-08 skal man fremover ringe til “Akuttelefonen 1813”. Her hedder det at man “taler med en sygeplejerske og ved behov blive stillet om til en læge”.

Man har ret til at bede om at blive stillet om til en læge, og vi foreslår at man – indtil videre – gør dette ved alle henvendelser til akuttelefonen.

Ikke helbredsmæssige konsekvenser af stråling fra mobiltelefoner

Sundhedsstyrelsen har i går udsendt en fælles vurdering i samarbejde med de nordiske helbredsmyndigheder, som frikender den elektromagnetiske stråling fra trådløs teknologi (bl.a mobiltelefoner).
Bl.a. står det anført at:

Vurderingen er, at der ikke er videnskabelig evidens for at udsættelse for radiofrekvent elektromagnetisk stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, antenner, trådløse netværk og anden trådløs teknologi, giver anledning til helbredsmæssige konsekvenser for de personer, der er udsat for eller benytter disse teknologier.

Læs mere her.

Gravide og influenza

Hvorfor tilrådes gravide at blive vaccineret mod influenza?

Vaccination anbefales til gravide, da de har en øget risiko for komplikationer til influenza. Under den verdensomspændende epidemi i 2009 viste undersøgelser, at gravide udgjorde større andel af influenza-relaterede dødsfald, end forventet. Influenza øger også risikoen for abort, tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Risikoen for at få komplikationer er større, hvis den gravide samtidig har en kronisk sygdom.

Efter fødslen kan moderens antistoffer efter vaccination være en fordel for barnet. Undersøgelser viser således lavere sygelighed og dødelighed blandt nyfødte af vaccinerede mødre. Endelig vil moderen være en potentiel smittekilde for barnet.

Effekten af vaccinen er påvist i randomiserede studier, og der skal ikke vaccineres mange gravide for at forebygge ét tilfælde af alvorlig luftvejsinfektion hos gravide og nyfødte.

Vaccinen har været anvendt til gravide i mange år, og flere studier har slået fast, at den er meget sikker.

Gratis influenzavaccination klar 1. oktober

Følgende personer har ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Vaccinen er klar 1. oktober – du skal selv bestille tid hos lægen.