Der skal igen bruges mundbind i venteværelset

Sundhedsstyrelsen har idag opdateret deres retninglinjer, hvilket bl.a. indebærer at alle på 12 år og derover igen skal bruge mundbind i venteværelset. Det skyldes de mange luftvejsinfektioner der er i omløb deriblandt Covid19.

Influenzavaccine til børn 2-6 år

Det er nu endelig blevet fastlagt, at influenzavaccination til børn i aldersgruppen 2-6 år, skal ske hos de praktiserende læger. Vaccinen er dog ikke på lager endnu hos Seruminstituttet, og kan derfor ikke bestilles hjem. Så snart jeg ved mere vil det blive meldt ud her på siden.

Der vil blive arrangeret vaccinationsdage i klikken, hvor man kan møde op uden tidsbestilling. Man skal derfor ikke bestille tid til sit barn.

Vaccination vil i øvrigt blive givet som en næsespray i hvert næsebor. Barnet skal altså ikke stikkes.

Ingen influenzavaccination i år

Jeg vaccinerer desværre ikke mod influenza i år, så du/I skal bestille tid andetsteds f.eks. apotek eller privat vaccinationscenter. Dette gælder både hvis du tilhører en risikogruppe og har ret til gratis vaccination eller hvis du ønsker at betale.

Det skyldes at myndighederne for længe siden har lavet forhåndsaftaler med andre aktører, og først igår (20.9.21) har indgået aftale med os praktiserende læger. Derfor er der mange patienter der allerede har bestilt tid andre steder og jeg ønsker ikke at brænde inde med en masse (dyre) influenzavaccinationer. Beklager meget!

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18-24 år

Forsøgsordning om gratis psykologhjælp for unge mellem 18-21 år med angst eller depression gøres permanent fra den 1. juli 2021, samtidig udvides målgruppen, så det fremover gælder 18-24-årige. Det betyder, at praktiserende læger kan henvise unge mellem 18 og 24 år, som lider af let til moderat depression eller angst til gratis psykologbehandling.

Influenzavacciner igen på lager!

Vi har igen fået influenzavacciner på lager. Hvis du tilhører en risikogruppe (se her) opfordres til at man straks skriver til klinikken og får en tid til vaccination. Fra uge 51 (mandag 14/12/20) bliver det også muligt for egen betalere (ikke i risikogrupper) at blive vaccineret. Skriv til os via amunk.dk eller app’en “Min Læge” hvis du ønsker en vaccination.

Ikke flere influenza- og pneumokokvacciner

Statens Serum Institut har oplyst, at de på nuværende tidspunkt desværre ikke har mulighed for at indkøbe flere vacciner til årets influenzasæson. Vi kan derfor ikke længere vaccinere imod dette. Det samme gælder for vaccinen imod pneumokoksygdom. Tilhører man risikogruppen som tilbydes vaccinerne gratis, kan man prøve at kontakte et apotek eller et privat vaccinationsfirma istedet.

Gratis vaccination mod influenza og pneumokokker

Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021, tilbydes vaccination mod influenza fra 1. oktober 2020. Vaccinen tilbydes også personer under 65 år i risikogrupper f.eks kronisk syge og gravide. Som noget nyt tilbydes vaccinen også til sundheds- og plejepersonale. Læs mere her.

Personer der er fyldt 65 år tilbydes også vaccination mod pneumokokker (bakterie som kan give blodforgiftning, meningitis og lungebetændelse). Vaccinationen tilbydes også kronisk syge under 65 år. Læs mere her.

Vaccinerne kan gives samtidigt (en i hver skulder) og er gratis.

Ønsker man vaccination, skal man skrive en mail til klinikken med angivelse af hvilke vacciner der ønskes. Man vil derefter blive tilbudt en tid samme uge eller ugen efter. Er man ikke i stand til at komme til klinikken, kan man aftale et hjemmebesøg.

Vær opmærksom på at elektronisk tidsbestilling via hjemmesiden er deaktiveret på coronasituationen. Derfor kan der kun bestilles tid ved at skrive eller ringe. Det nemmeste er at bruge app’en “Min Læge” (minlaegeapp.dk). Nemt login, sikker mail, fremsend billeder, receptfornyelse, se vaccinationstatus samt adgang til børns profil.

Kighostevaccination til gravide fra 1. november 2019

Sundhedsstyrelsen anbefaler midlertidigt kighostevaccination af gravide i 3. trimester. Formålet er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret. Baggrunden er, at Statens Serum Institut i september 2019 konstaterede kighosteepidemi i Danmark.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge, der er placeret omkring fulde 32 uger. Gravide i 3. trimester, som har haft den 3. graviditetsundersøgelse tilbydes også vaccine. Gravide med mindre end én uge til forventet fødsel anbefales ikke vaccineret, da der ikke forventes forebyggende effekt for det nyfødte barn.

Hvis du gerne vil vaccineres efter den 3. graviditetsundersøgelse, er det nemmest at du kommer i vores åbne konsultation ml. 10-11.

Influenzavaccination fra 1. november 2019

Vi starter med at vaccinere 1. november. Hvis du tilhører en af nedenstående grupper er det gratis, ellers koster vaccinen 200 kr. Hvis du vil vaccineres er det nemmest at komme i vores åbne konsultation alle hverdage ml. 10-11 (husk mandage ofte er meget travl).

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, hvis du: 

  • er 65 år eller derover 
  • har visse kroniske sygdomme, fx KOL eller astma 
  • er svært overvægtig med BMI over 40 
  • er gravid og mere end 12 uger henne 
  • har andre alvorlige sygdomme (lægelig vurdering) 
  • er i hustand med svært immunsupprimerede patienter (lægelig vurdering)

Influenza

Så er influenza-vaccinen kommet!! Hvis du tilhører en af nedenstående grupper, er vaccinationen gratis og vi anbefaler at du bliver vaccineret. Du kan blive vaccineret alle hverdage i åben konsultation 10-11 (ingen tidsbestilling).

-Er 65 år eller derover
-Har en kronisk sygdom
-Er svært overvægtig med BMI over 40
-Er gravid og mere end 12 uger henne

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen