Attester

Der findes flere former for attester, som udfyldes af lægen. Det gælder for alle attester, der indeholder personlig information om dig, at du selv skal give samtykke til at lægen skriver attesten. Her nævnes de hyppigste attester.

Kommunale attester

Indhentes og betales af kommunen. Ofte ifm. med sygefravær og pensionssager.

Forsikringsattester

Indhentes af forsikringsselskabet ifm. skadesager eller afbestilling af rejser. Betales enten af selskabet eller af dig.

Attest ved sygefravær

Forlanges ofte af arbejdsgiver ifm. sygdom. Der findes aktuelt to typer attester, “Mulighedserkæringen” samt en friattest. Attesten betales af arbejdsgiver og anmodningen herfra skal være skriftlig. Se dokumentet “Lægeattest ved sygefravær” i menuen til højre, der er udformet som en vejledning til din arbejdsgiver. Ofte har arbejdsgiver ikke overblik over, hvilken attest som er hensigtsmæssig, og i så fald kan dokumentet fremsendes.

Attest ved graviditet og flyrejse

Ved en ukompliceret graviditet må du flyve indtil 2 uger før termin. Ofte forlanger flyselskabet en lægeattest fra 8-4 uger før termin og rejsen må ikke vare over 4 timer. Mellemlandinger er ok. Ved flerfoldsgraviditeter kræves lægelig attestation fra 12 uger før termin. Der kan være forskellige regler fra selskab til selskab, og det anbefales at man undersøger hvilke regler der er i det specifikke selskab. Attesten betales af den gravide.

Kørekortattest

Forlanges ifm. erhvervelse eller fornyelse af kørekort. Betales af patienten. Er du borger i Københavns Kommune kan du udfylde 1. del af attesten digitalt hjemmefra.  Husk at medbringe et pasfoto!

Kommunale hjælpemidler

Mener du at du har behov for hjælpemidler (f.eks støttestrømper), skal du selv ansøge kommunen om tilskud til dette. Nogle gange vil kommunen efterfølgende bede lægen bekræfte behovet, men i så fald fremsender kommunen selv en attest til lægen.

» Københavns kommune (ekternt link)

Sygdom under ferie

Folketinget har den 24. april 2012 vedtaget ændringer til ferieloven, der giver en ansat ret til erstatningsferie i tilfælde af sygdom udover fem dage under afholdelse af ferie. Loven nævner, at arbejdsgiver kan kræve en lægeerklæring som dokumentation for sygdom.

Lægen kan kun attestere sygdom, som han har konstateret ved egen undersøgelse eller ved meddelelse fra anden læge herunder en hospitalslæge

Det er i loven fastslået, at lønmodtageren skal betale for attesten.

Fornyelse af kørekort

Kørekort skal fornyes fra man fylder 70 år og fremefter.

Fornyelsen sker normalt for disse perioder

  • 70 år med 4 år, dvs. til og med 73 år
  • 74 år med 2 år, dvs. til og med 75 år
  • 76 år med 2 år, dvs. til og med 77 år
  • 78 år med 2 år, dvs. til og med 79 år
  • 80 år og senere med 1 år ad gangen