Resultat af tilfredshedsundersøgelse

Så foreligger resultatet af vores tilfredshedsundersøgelse gennemført september 2014. I alt 50 spørgeskemaer blev uddelt i venteværelset med start per 1. september og 25. september var alle udfyldt. Alle besvarelser er anonyme. Vi takker for besvarelserne og fortsætter med løbende at forbedre vore service.

Resultatet kan ses her.

Tilfredshedsundersøgelse

Vi udfører i september måned en tilfredshedsundersøgelse i klinikken. Alle patienter som møder op til konsultation, vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema på 10 spørgsmål. Besvarelsen er selvfølgelig anonym, og resultatet vil fremgå her på hjemmesiden 1. oktober 2014.

Ny sundhedslov træder i kraft i dag: Lægens tavshedspligt trues

Den 1.september træder den nye sundhedslov i kraft. Det betyder, at praktiserende læger med lov bliver pålagt at indberette diagnosekoder på de otte “nye” grupper af kroniske lidelser:

1. Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)
2. Astma
3. Kroniske muskel- og skeletlidelser
4. Knogleskørhed (osteoporose)
5. Hjerte-karsygdomme
6. Kræft
7. Diabetes
8. Angst, depression eller stress

Diagnoserne skal indberettes til Danske Regioner mhp ”planlægning, kvalitetssikring og kontrol”.

Dine personlige helbredsoplysninger som diagnoser, blodprøvesvar, celleprøvesvar, podesvar, henvendelsesmønster mv. skal ligeledes indberettes til den elektroniske patientjournal. Delingen til den elektroniske patientjournal af dine personlige helbredsoplysninger har fundet sted fra 1. januar 2013.

Dine personlige helbredsoplysninger i den elektroniske patientjournal er tilgængelige for sundhedspersonale, der har dig i behandling i sundhedsvæsenet.

Du bliver ikke som patient informeret om dette, ligesom du ikke får mulighed for at vælge delingen af dine personlige helbredsoplysninger fra.

Hvis lægerne ikke indberetter dine personlige helbredsoplysninger til den elektroniske patientjournal eller Danske Regioner, risikerer lægen politianmeldelse og bødestraf.

Hvis du af den ene eller den anden grund ikke ønsker deling af dine personlige helbredsoplysninger, vil vi anbefale at du fortæller dette til lægen.

(Indlægget er forfattet af praktiserende læge Line Soot, redigeret af Anders Munk)