Behandling med paracetamol under graviditet

Et nyt dansk studie tyder på en mulig sammenhæng mellem moderens indtag af smertestillende medicin med paracetamol under graviditeten og risiko for udvikling af udviklingsforstyrrelser som ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos barnet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er dog  uændrede, indtil flere studier bekræfter den mulige sammenhæng:

  • Generelt bør man anvende så lidt medicin som muligt under graviditet.
  • Ved milde og/eller kortvarige smerter under graviditeten bør ikke-medicinsk behandling så vidt muligt vælges.
  • For gravide gælder fortsat, at smertestillende midler med paracetamol er førstevalgsbehandling ved smerter og febertilstande.
  • Ved behov for smertelindring længere end nogle dages varighed under graviditet bør en eventuel fortsat medicinsk smertebehandling ske i samråd med egen læge.
  • Smertestillende midler af NSAID-typen (fx ibuprofen og diclofenac) bør på grund af risiko for misdannelser anvendes med forsigtighed i 1. og 2. trimester af graviditeten og må ikke anvendes i graviditetens 3. trimester på grund af risiko for blødning og kredsløbsforstyrrelser hos barnet.

Mæslinger på Amager

Der blev 14. februar 2014 konstateret et tilfælde af mæslinger hos et uvaccineret 12 måneder gammelt barn bosiddende i Københavns Amagerbro-kvarter. Smittekilden er ukendt.

Man skal derfor være ekstra opmærksom på mæslinger, og kontakte læge ved mistanke.

Såfremt man mener at have været i kontakt med en person smittet med mæslinger, anbefales det at man lader sig vaccinere straks (hvis man ikke i forvejen er vaccineret). Det gælder også voksne. Man kan tidligst vaccinere børn fra 1-årsalderen.

Mæslinger

De første symptomer kommer 1-2 uger efter, at barnet blev udsat for smitte (inkubationstid). Sygdommen starter med forkølelsessymptomer som hoste, løbende næse, øjenkatar, lysskyhed, høj feber og sygdomsfølelse, og varer i 3-4 dage. Der er ikke udslæt i denne fase. I munden kan man i dette første stadie se nogle hvide pletter på indersiden af kinden (Koplikske pletter). Efter første stadium følger en kortvarig bedring. Feberen falder, og det syge barn kvikker lidt op.

I den anden fase stiger temperaturen påny, og det typiske mæslingeudslæt viser sig. Udslættet er først småplettet og lyserødt, men det flyder efterhånden sammen til større områder med lidt mørkere farve. Huden kan virke lidt fortykket. Typisk starter udslættet bag ørerne, for så at sprede sig nedover halsen, kroppen og til slut arme og ben. Dette tager et par dage. Denne fase varer som regel 3-5 dage.

Efter indførelse af MFR-vaccinen (gives når barnet er 15 mdr. og 4 år) er mæslinger blevet en sjælden sygdom i Danmark. Mæslinger forekommer i dag kun hos personer, som ikke er vaccinerede. Sygdommen ses oftest hos små børn, men enkelttilfælde forekommer hos voksne, teenagere og uvaccinerede førskolebørn.